De Muziekcirckel

Muziekonderwijs in Driebergen

Ensemble Coachings 1 & 2 februari 2019, georganiseerd door de Muziekcirkel Driebergen

Coaching voor amateur ensembles, instrumentalisten en zangers, van ieder niveau en alle leeftijden door docenten van de muziekcirkel. Een ensemble brengt zelf verschillende stukken mee met een maximale tijdsduur van 15 min. Hier wordt een selectie uit gemaakt voor het openbare concert op zaterdag 2 februari om 16.00 uur, zodat ieder ensemble zich kan presenteren.

Ieder ensemble krijgt 4 workshops door verschillende coaches. Eén workshop op vrijdag en drie workshops op zaterdag. Alle workshops duren 45 min. Op zaterdag is er een pauze waarin er voor de deelnemers een eenvoudige lunch is.

Indeling van de workshops:

Vrijdag 1 februari 1 workshop om 17.00, 19.00, 19.50 of 20.40 uur.

Op zaterdag worden de ensembles ingedeeld in blok A of B. Ieder blok heeft 3 workshops.

Blok A: 10.00, 11.40 en 14.05 uur

Blok B: 10.50, 13.15 en 14.55 uur

Ook als je niet in een ensemble zit maar dit wel heel graag een keer zou willen doen dan kan je je als individu inschrijven. Hier wordt één ensemble van gevormd. Het ensemble “Folk-Klezmer-Balkan”. De Muziek hiervoor wordt tijdig toegestuurd.

Locatie: Basisschool 'de Vuurvogel', Faunalaan 250 in Driebergen

Kosten: €25 p.p. voor 4 ensemblelessen incl. een lunch op zaterdag Afsluitend openbaar concert op zaterdag 2 februari om 16.00 uur.


Inschrijven tot 5 januari 2019 via het aanmeldingsformulier.

Een inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld is betaald.

Er kunnen maximaal 14 ensembles mee doen. Plaatsing in volgorde van binnenkomst.

Gelieve betaling à €25 pp over te maken naar:

rekening NL22 INGB 0004 6859 85 ten name van Muziekcirkel Driebergen.